english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  aktualności
  2012-10-01, dodano przez admin
  Kategorie: [ aktualności ]

  Z dniem 29 września 2012 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (C 295, tom 55, strona 11) wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawach połączonych C-213/11, C-214/11 i C-217/11 (FORTUNA i in.). Publikacja orzeczenia...

  2012-09-27, dodano przez admin
  Kategorie: [ aktualności ]

  "Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego..."

  2012-09-27, dodano przez admin
  Kategorie: [ aktualności ]

  Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska organów kontroli skarbowej, wskazując, iż art. 191 § 2 k.s.h. dopuszcza inny sposób podziału zysków.  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron