english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  aktualności
  2012-01-05, dodano przez admin
  Kategorie: [ aktualności ]

  Zgodnie z dwoma wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanymi dnia 29 listopada 2011 roku, bez wykonania badania sprawdzającego automat do gier w Jednostce Badającej nie można

  2010-03-30, dodano przez Kancelaria
  Kategorie: [ aktualności ]

  Zgodnie z postanowieniem z dnia 15 lutego 2010 r. (niepublikowanym), wydanym przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej (Sygn. akt IX Kp 176/10)

  2010-03-30, dodano przez Kancelaria
  Kategorie: [ aktualności ]

  Zgodnie z postanowieniem z dnia 19 lutego 2010 r. (niepublikowanym), wydanym przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu (Sygn. akt II Kp 15/10)  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron