english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Dariusz Derejczyk

  Aplikant adwokacki Dariusz Derejczyk

  Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo oraz studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja, broniąc prac z zakresu kryminalistyki obejmujących tematykę posiadania i użytkowania broni palnej oraz problematykę oględzin kryminalistycznych.

  W roku 2014 uzyskał pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego na aplikację adwokacką odbywaną w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

  Obszarem jego aktywności zawodowej w Kancelarii jest głównie prawo cywilne, przede wszystkim w zakresie umów cesji i ubezpieczeniowych, jak również deliktów i odszkodowań komunikacyjnych, a także prawo administracyjne oraz prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki kryminalistycznej.

  Biegle włada językiem angielskim, a w stopniu komunikatywnym językiem francuskim.


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron