english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Denis Woźniak

  Adwokat Denis Woźniak, Partner

  W 2010 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo.

  Od 2011 do 2013 roku odbywał aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

  Wpisany od 2014 roku na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

  Autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz postępowania karnego.

  W ramach Kancelarii zajmuje się w szczególności prawem karnym, w tym prawem karnym skarbowym, jak również prawem administracyjnym, zwłaszcza w zakresie regulacji sektora gier hazardowych oraz prawem Unii Europejskiej.

  Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron