english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Ewa Szybińska

  Aplikantka adwokacka Ewa Szybińska

  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego, obejmującego tematykę przestępstw z abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo na przykładzie tak zwanych przestępstw stadionowych.

  Od 1 stycznia 2016 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich izby wrocławskiej.


  W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim prawem karnym, karnym skarbowym oraz prawem cywilnym.


  Posługuje się językiem angielskim.


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron