english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Joanna Kaczorowska

  Aplikantka radcowska Joanna Kaczorowska
   

  Od 2017 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.


  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji we Wrocławiu, gdzie ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego wykonawczego.

  Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Akademia Spółek” skoncentrowane na tematyce funkcjonowania spółek w ujęciu prawno-ekonomicznym.

  Posiada trzyletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej spółek.

  Obszarem jej aktywności zawodowej w Kancelarii jest głównie prawo cywilne, przede wszystkim w zakresie umów cesji i ubezpieczeniowych, jak również deliktów i odszkodowań komunikacyjnych.

  Włada językiem angielskim.


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron