english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Katarzyna Wolny-Tomczyk

  Adwokat Katarzyna Wolny-Tomczyk

  W 2011 roku ukończyła stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo. Otrzymała tytuł magistra broniąc pracy na temat charakteru prawnego znaku towarowego.

  Od 2012 do 2015 roku odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2015 roku wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych Kancelariach w Warszawie i we Wrocławiu.

  Dziedziny prawa, które znajdują się w obrębie zainteresowań i praktyki zawodowej to głównie prawo administracyjne, ochrony środowiska, energetyczne oraz prawo cywilne i gospodarcze.

  Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron