english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Krzysztof Budnik
  Adwokat Krzysztof Budnik, Partner

  Krzysztof BudnikW 1983 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.  W 1985 r. po odbyciu aplikacji sędziowskiej zdał egzamin sędziowski, następnie wykonywał zawód sędziego.

  W latach 1993-1997 poseł na Sejm R.P. II kadencji.  W latach 1997-1999 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, następnie w latach 1999-2000 doradca ds. prawnych Wicepremiera Rządu R.P. - Ministra Finansów.

  Od 1992 r. radca prawny, a od 1998 r. adwokat. Specjalizuje się w dziedzinie prawa administracyjnego, bankowego, windykacji (egzekucyjnego), gospodarczego, cywilnego, spółek i handlowego.

  Reprezentuje strony w procesach sądowych cywilnych, gospodarczych i karnych oraz w postępowaniach administracyjnych. Absolwent Szkoły Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron