english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Krzysztof Mitoraj
  Radca Prawny Krzysztof Mitoraj, Partner

  Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
  Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi UWr na kierunku Prawo w Katedrze Postępowania Karnego.

  Prowadzi badania w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych w procesie karnym. Autor ponad 20 publikacji na temat prawnych aspektów innowacji technologicznych, administracji, prawa cywilnego, prawa pracy oraz procedury i prawa karnego.

  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron