english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Lidia Kowalska
  Aplikant adwokacki Lidia Kowalska

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji we Wrocławiu, gdzie ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego, obejmującego tematykę dzieciobójstwa w polskim prawie karnym.

  W roku 2015 uzyskała pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego na aplikację adwokacką, którą odbywa w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

  Obszarem jej aktywności zawodowej w Kancelarii jest głównie prawo cywilne, przede wszystkim w zakresie umów cesji i ubezpieczeniowych, jak również deliktów i odszkodowań komunikacyjnych, a także prawo administracyjne oraz prawo karne.

  Biegle włada językiem angielskim, w tym językiem angielskim prawniczym, a w stopniu komunikatywnym również językiem francuskim.

  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron