english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Lista e-maili
  Sekretariat: sekretariat@kbpp.pl
  tel./fax +48 71 342 50 55
  tel. +48
  71 799 45 30


  adw. Krzysztof Budnik
  krzysztof.budnik@kbpp.pl


  adw. Włodzimierz Posnow
  wlodzimierz.posnow@kbpp.pl


  r.pr. Krzysztof Mitoraj
  krzysztof.mitoraj@kbpp.pl


  adw. Denis Woźniak
  denis.wozniak@kbpp.pl


  adw. Maciej Wasilewski
  maciej.wasilewski@kbpp.pl


  adw. Wojciech Jabłoński
  wojciech.jablonski@kbpp.pl


  adw. Katarzyna Wolny - Tomczyk
  katarzyna.wolny-tomczyk@kbpp.pl


  apl. adw. Michał Skorupka
  michal.skorupka@kbpp.pl


  apl. adw. Patrycja Świgoń
  patrycja.swigon@kbpp.pl


  apl. adw. Mateusz Ćmikiewicz
  mateusz.cmikiewicz@kbpp.pl


  prawnik Dariusz Derejczyk
  dariusz.derejczyk@kbpp.pl


  prawnik Beata Ćwik
  beata.cwik@kbpp.pl


  prawnik Monika Wnuk
  monika.wnuk@kbpp.pl


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron