english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Mateusz Ćmikiewicz

  Adwokat Mateusz Ćmikiewicz

  W 2013 roku ukończył stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.

  Otrzymał tytuł magistra broniąc pracy z zakresu prawa karnego materialnego.

  Obszarem jego aktywności zawodowej w Kancelarii jest głównie prawo cywilne, przede wszystkim w zakresie szeroko rozumianego prawa ubezpieczeń oraz prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego.

  Posiada bogate doświadczenie w praktyce prawnej obejmującej zagadnienia deliktów i odszkodowań komunikacyjnych.

  Biegle włada językiem angielskim, w tym specjalistycznie językiem angielskim prawniczym.


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron