english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Mateusz Ćmikiewicz

  Adwokat Mateusz Ćmikiewicz

  W 2013 roku ukończył stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.

  Otrzymał tytuł magistra broniąc pracy z zakresu prawa karnego materialnego.

  Obszarem jego aktywności zawodowej w Kancelarii jest głównie prawo cywilne, przede wszystkim w zakresie szeroko rozumianego prawa ubezpieczeń oraz prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego.

  Posiada bogate doświadczenie w praktyce prawnej obejmującej zagadnienia deliktów i odszkodowań komunikacyjnych.

  Biegle włada językiem angielskim, w tym specjalistycznie językiem angielskim prawniczym.


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron