english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Michał Skorupka

  Adwokat Michał Skorupka

  W 2012 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.

  Z końcem 2015 r. ukończył trzyletnią aplikację adwokacką odbywaną w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

  W marcu 2016 r. przystąpił do egzaminu adwokackiego, który złożył i zdał z wynikiem pozytywnym.

  Od 1 czerwca 2016 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu, i aktywnie wykonujący zawód adwokata.

  Prawnik praktyk świadczący pomoc prawną podmiotom indywidualnym i zbiorowym nieprzerwanie od 2008 r.
  W latach 2012 r. – 2016 r. student stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbywający praktykę naukową i dydaktyczną w Zakładzie Postępowania Cywilnego, prowadzący ćwiczenia z przedmiotu Postępowanie Cywilne, autor kilku indywidualnych i zbiorowych publikacji naukowych z zakresu procesu cywilnego. Studia doktoranckie ukończone w 2016 r. bez otwarcia przewodu doktorskiego.
  Specjalizuje się w sprawach dotyczących sporów pomiędzy podmiotami prywatnymi oraz pomiędzy podmiotami prywatnymi a instytucjami publicznymi, przygotowując i realizując indywidualnie skrojoną taktykę procesową jako pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także na polu negocjacji, mediacji czy arbitrażu.

  Szczególną specjalizację i doświadczenie zdobył w prowadzeniu sporów cywilnych pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego – inwestorem – generalnym wykonawcą – podwykonawcami – projektantem – inżynierem kontraktu – w najróżniejszych układach podmiotowych i przedmiotowych – spory o wynagrodzenie za roboty budowlane, o zwrot kaucji gwarancyjnych, o odszkodowanie za wadliwe wykonanie robót, o rozliczenie niezakończonej budowy, itp. Wykorzystując zebrane doświadczenie świadczy również doradztwo prawne na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót rekomendując stosowne zapisy umowy, harmonogramy prac, czy też sam sposób zachowania, raportowania i kwitowania na budowie – pod kątem zminimalizowania ryzyka prawnego na wypadek zaistnienia sporu w przyszłości.

  Obrońca w licznych sprawach karnych, przede wszystkim dotyczących szeroko pojętych przestępstw gospodarczych.

  Posiada czteroletnie doświadczenie w stałej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (gmin) oraz banków, z czym wiąże się również dobra znajomość ogólnego prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, oraz prawa bankowego.

  Ponadto doświadczenie zawodowe posiada również w obszarze prawa pracy, prawa budowlanego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa kontraktów, podatków od spadków i darowizn, podatku od towarów i usług, prawa spółek handlowych, prawa wekslowego.

  Autor licznych opinii prawnych wykorzystywanych przez przedsiębiorców i instytucje publiczne. Wykorzystując zdobyte doświadczenie dydaktyczne gotowy zaplanować, zorganizować i przeprowadzić specjalistyczne szkolenia problemowe w ujęciu praktycznym – tematyka elastycznie dostosowywana do zapotrzebowania. 

  Aktywnie podejmuje się prowadzenia negocjacji i mediacji, a także świadczy usługi dla biznesu z zakresu oceny ryzyka wykorzystując w razie potrzeby instrumenty ekonomicznej analizy prawa.

  Komunikuje się również w języku angielskim.  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron