english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  informacje
    nowsze       1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...       starsze  

  2015-12-01, dodano przez admin
  Kategorie:

  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska dotyczącym obowiązków przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikających z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  2015-11-18, dodano przez admin
  Kategorie:

  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647[1] § 5 k.c. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie III CZP 45/15. Sąd podkreślić, iż powódka w pozwie dochodziła od strony pozwanej, jako inwestora, zapłaty za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy zawartej z generalnym wykonawcą, który odstąpił od tej umowy.

  2015-09-11, dodano przez admin
  Kategorie:

  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnieniu współczesnych technologii, czynności zarządcze i działalność gospodarcza są i mogą być prowadzone w dowolnym miejscu, także przy wykorzystaniu tzw. biur wirtualnych czy biur coworking (dzielonych). Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie potwierdził, że firma, która jako adres swojej siedziby podała wirtualne biuro, powinna dostać numer identyfikacji podatkowej (sygn. akt II FSK 3549/13).


    nowsze       1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...       starsze  

  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron