english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Nowelizacja prawa właśnosci przemysłowej...
  2015-08-09, dodano przez admin
  Kategorie:

  Ustawa zawiera regulacje dotyczące znaków towarowych, związane z podpisaniem przez Polskę Traktatu Singapurskiego (Singapore Treaty on Law of the Trademark - STLT). Istotną zmianą jest umożliwienie rejestracji znaku towarowego w sytuacjach, w których do tej pory Urząd Patentowy był zmuszony odrzucić wniosek (wprowadzenie tzw. „listów zgody”). Do ustawy wprowadzono postanowienia Aktu genewskiego porozumienia haskiego, dotyczące procedury uznawania w Polsce międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych.


  Czy od byłego właściciela lokalu mieszkalnego... - Starsze »
  « Nowsze - Wirtualne biura...

  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron