english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  2015-12-01, dodano przez admin
  Kategorie:

  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska dotyczącym obowiązków przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikających z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  Tematyka szkolenia obejmowała między innymi zagadnienia funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, uzyskiwania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, problematykę rejestru uprawień do emisji, przydziału uprawnień dla instalacji wytwarzających energię elektryczną, zwrotu uprawnień lub równowartości uprawnień do emisji, a także zagadnienia opłat w systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz kwestie związane z administracyjnymi karami pieniężnymi.


  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy - Starsze »


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron