english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Odszkodowanie przysługujące właścicielowi lokalu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego na podstawie art. 18 ust. 5 ustawyo ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego może obejmować opłaty związane z korzystaniem z lokalu.
  2012-10-02, dodano przez admin
  Kategorie: [ aktualności ]

  Odszkodowanie przysługujące właścicielowi lokalu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) może obejmować opłaty związane z korzystaniem z lokalu. W uchwale z dnia 16 maja 2012 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 12/12).wskazała, iż należy opowiedzieć się za oceną, że konieczność ponoszenia przez właściciela lokalu kosztów związanych z korzystaniem z mieszkania przez lokatorów, którzy nie ponoszą takich opłat jest co do zasady normalnym następstwem niewykonania przez gminę obowiązku dostarczenia im lokalu socjalnego. Ocena istnienia szkody w tym zakresie wymaga jednak indywidualnej oceny, uwzględniającej okoliczności towarzyszące możliwości wynajmowania konkretnego lokalu.  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano wyrok TSUE z dnia 19.07.2012 r. w sprawach połączonych C-213, C-214 i C-217 (FORTUNA i in.) - Starsze »
  « Nowsze - Sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału lub jego części (art. 180 k.s.h.) (Uchwała z dnia 6 czerwca 2012 r., Sądu Najwyższego, sygn. akt III CZP 22/12).

  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron