english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Oferta
  Kancelaria posiada szeroki wachlarz usług prawnych, świadczonych nie tylko na obszarze Polski, ale również tna terenie całej Europy, w tym w szczególności Francji i Belgii.
  Nabyliśmy doświadczenie w obsłudze osób fizycznych, jednostek administracyjnych, spółek (w tym spółek z kapitałem zagranicznym) oraz innych jednostek organizacyjnych. Świadczymy pomoc prawną z najwyższą starannością.


  W ofercie Kancelarii mieści się świadczenie usług w dziedzinie PRAWA KORPORACYJNEGO. Podejmujemy się w szczególności kompleksowej obsługi spółek, co pozwala nam zadbać o wszelkie aspekty prawne funkcjonowania tych podmiotów. Kancelaria świadczy również pojedyncze usługi zlecone przez niewspółpracujące z nami na stałe spółki.


  Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie PRAWA NIERUCHOMOŚCI oraz PRAWA KONTRAKTÓW. W pierwszym przypadku podejmujemy się zagadnień związanych z nieruchomościami, zarówno gruntowymi, jak i budowlanymi oraz lokalowymi. Drugi sektor obejmuje natomiast szereg świadczeń związanych z umowami, począwszy od ich przygotowania, poprzez ich opiniowanie, a skończywszy na ich rozwiązywaniu (wypowiadaniu, podważaniu, unieważnianiu itp.).
  W ramach PRAWA AUTORSKIEGO I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ proponujemy swoim Klientom usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji w szeregu postępowań, które wiążą się z osobistymi i majątkowymi prawami osoby uprawnionej.


  Kancelaria prowadzi efektywną działalność w zakresie DOCHODZENIA ROSZCZEŃ NA DRODZE CYWILNEJ pomagając swoim Klientom w odzyskaniu środków finansowych oraz innego majątku, którego wcześniej zostali bezpodstawnie pozbawieni.


  PRAWO PRACY jest kolejną dziedziną prawa, objętą ofertą Kancelarii. Prowadzimy usługi z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.  


  Posiadamy wiedzę i doświadczenie w gałęzi prawa jaką jest PRAWO ADMINISTRACYJNE oraz PRAWO PODATKOWE. Reprezentujemy Klientów przed organami administracyjnymi oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
  i Naczelnym Sądem Administracyjnym.


  Jako Kancelaria Adwokacka świadczymy oczywiście usługi prawne z zakresu PRAWA KARNEGO.


  Jesteśmy jedną z nielicznych Kancelarii specjalizujących się w takich dziedzinach
  jak PRAWO HAZARDOWE, PRAWO ENERGETYCZNE, PRAWO BANKOWE oraz PRAWO UNIJNE. Dziedziny te poznaliśmy nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, świadcząc stałą obsługę prawną podmiotom prowadzącym działalność w tym zakresie.
  OFERTA KANCELARII


  PRAWO KONTRAKTOWE
  Tworzenie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, w tym umów zawieranych w formie aktów notarialnych.
  Tworzenie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich (intercyza).
  Doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania umów.
  Sporządzanie i opiniowanie projektów ugody i porozumień.  DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NA DRODZE CYWILNEJ
  Dochodzenie należności na drodze sądowej.
  Reprezentacja strony w postępowaniu egzekucyjnym.
  Reprezentacja strony w postępowaniach sądowych w sprawach spadkowych i rodzinnych.  PRAWO NIERUCHOMOŚCI
  Doradztwo prawne z zakresu prawa rzeczowego.
  Obsługa prawna obrotu nieruchomościami.
  Audyt stanu prawnego nieruchomości.
  Reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości.  PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
  Doradztwo prawne w zakresie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
  Reprezentacja strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.
  Tworzenie i opiniowanie projektów umów wydawniczych i autorskich.
  Reprezentacja strony w postępowaniach w sprawach o naruszenie osobistych i majątkowych praw autorskich, wydawniczych, własności przemysłowej.  PRAWO KORPORACYJNE

  Obsługa prawna procesu zakładania spółek handlowych, tworzenie umów spółek, statutów, regulaminów itp.
  Obsługa prawna procesów fuzji, przejęć i podziałów spółek.
  Przygotowywanie i ocena prawna transakcji na rynku kapitałowym z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i handlowego.
  Obsługa prawna procesów  nabywania i zbywania udziałów oraz akcji.
  Analiza sytuacji prawnej przedsiębiorstw (audyt prawny).  PRAWO PRACY
  Doradztwo prawne z zakresu indywidualnego stosunku pracy.
  Doradztwo prawne z zakresu zbiorowego prawa pracy.
  Tworzenie i opiniowanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w zakładach pracy.
  Reprezentacja strony w postępowaniu w sprawach sądowych ze stosunku pracy.  PRAWO KARNE

  Doradztwo prawne oraz reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem.
  Analiza oraz sporządzanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, prywatne akty oskarżenia, powództwa cywilne w ramach procesu karnego.
  Reprezentowanie i obrona praw na każdym etapie postępowania karnego, w tym w sprawach gospodarczych i skarbowych (postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed  sądami karnymi powszechnymi oraz wojskowymi).  PRAWO ADMINISTRACYJNE
  Opiniowanie prawne decyzji organów administracyjnych
  Doradztwo prawne w sprawach o wydanie zezwoleń lub koncesji
  Doradztwo prawne, a także reprezentacja na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.  PRAWO PODATKOWE
  Sporządzanie opinii prawnych z zakresu regulacji dotyczących obciążeń podatkowych.
  Reprezentowanie strony w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
  Doradztwo prawne w sprawach tworzenia umów i podejmowania działań w kierunku minimalizacji obciążeń podatkowych.  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron