english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  orzecznictwo
    nowsze        1 | 2 | 3 | 4 |        starsze  

  2010-03-30, dodano przez Kancelaria
  Kategorie: [ aktualności ]

  Zgodnie z postanowieniem z dnia 19 lutego 2010 r. (niepublikowanym), wydanym przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu (Sygn. akt II Kp 15/10)


    nowsze        1 | 2 | 3 | 4 |        starsze  

  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron