english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Partnerzy

  Adwokat Krzysztof Budnik, Partner

  W 1983 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.  W 1985 r. po odbyciu aplikacji sędziowskiej zdał egzamin sędziowski, następnie wykonywał zawód sędziego.

  W latach 1993-1997 poseł na Sejm R.P. II kadencji.  W latach 1997-1999 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, następnie w latach 1999-2000 doradca ds. prawnych Wicepremiera Rządu R.P. - Ministra Finansów.

  Od 1992 r. radca prawny, a od 1998 r. adwokat. Specjalizuje się w dziedzinie prawa administracyjnego, bankowego, windykacji (egzekucyjnego), gospodarczego, cywilnego, spółek i handlowego.

  Reprezentuje strony w procesach sądowych cywilnych, gospodarczych i karnych oraz w postępowaniach administracyjnych. Absolwent Szkoły Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
  Adwokat Włodzimierz Posnow, Partner

  W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Od 1982 r. doktor nauk prawnych. W 1974 r. po odbyciu aplikacji sędziowskiej zdał egzamin sędziowski.
  Od 1973 r. jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również wykładowcą - na stanowisku profesora - w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie.

  Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego. Od 1996 r. radca prawny, a od 2001 r. adwokat. Obrońca i pełnomocnik w procesach karnych, ekspert z dziedziny prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego.  Radca Prawny Krzysztof Mitoraj, Partner

  Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
  Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi UWr na kierunku Prawo w Katedrze Postępowania Karnego.

  Prowadzi badania w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych w procesie karnym. Autor ponad 20 publikacji na temat prawnych aspektów innowacji technologicznych, administracji, prawa cywilnego, prawa pracy oraz procedury i prawa karnego.
  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron