english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Patrycja Świgoń

  Adwokat Patrycja Świgoń

  W 2013 roku ukończyła stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo, broniąc pracy z zakresu prawa karnego wykonawczego.


  W ramach Kancelarii zajmuje się głównie prawem karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego wykonawczego oraz prawa karnego skarbowego, jak również prawem hazardowym, prawem sportowym oraz prawem cywilnym, w tym alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów cywilnych.

  Świadczy usługi prawne w języku angielskim.


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron