english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Patryk Skłodowski

  Aplikant radcowski Patryk Skłodowski

  Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył studia stacjonarne na kierunku Prawo.

  Praca magisterska z zakresu prawa postępowania karnego oraz prawa konstytucyjnego, traktująca o problematyce związanej z przewlekłością postępowania karnego w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania.

  Od stycznia 2017 roku aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

  Obszarem jego aktywności zawodowej w Kancelarii jest prawo cywilne, w szczególności w zakresie umów cesji i ubezpieczeniowych, deliktów i odszkodowań komunikacyjnych w tym również prawo administracyjne oraz prawo ochrony środowiska.

  Maratończyk oraz entuzjasta sportów zimowych.

  Włada biegle językiem angielskim.


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron