english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Paulina Gurgacz

  Aplikantka adwokacka Paulina Gurgacz

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończyła studia stacjonarne na kierunku Prawo. W toku studiów odbyła dwa semestry studiów na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Rzeszowskim. Praca magisterska z zakresu prawa spadkowego, pt. „Testament zwykły”.

  Aplikantka adwokacka we Wrocławskiej Izbie Adwokackiej.

  Doświadczenie zdobyła głównie w kancelariach prawnych, a także w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskim w Gdańsku. Stażystka w Biurze Eurodeputowanego Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

  W Kancelarii zajmuje się głównie prawem karnym, w szczególności karno-skarbowym, administracyjnym w zakresie regulacji sektora gier hazardowych oraz prawem budowlanym. W zakresie zainteresowania pozostaje prawo lotnicze.

  Włada językiem angielskim oraz językiem rosyjskim (w stopniu podstawowym).


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron