english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Paweł Wroński

  Aplikant radcowski Paweł Wroński

  W 2016 roku ukończył stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo, broniąc pracy z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczącej instytucji przewlekłości postępowania administracyjnego.

  Od stycznia 2017 aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

  W toku studiów prawniczych odbył pozauczelnianą praktykę w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu.


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron