english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
  PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ


  Doradztwo prawne w zakresie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych

  Reprezentacja strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym

  Tworzenie i opiniowanie projektów umów wydawniczych i autorskich

  Reprezentacja strony w postępowaniach w sprawach o naruszenie osobistych i majątkowych praw autorskich, wydawniczych, własności przemysłowej.
  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron