english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  PRAWO KARNE
  PRAWO KARNE


  Doradztwo prawne oraz reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem

  Analiza oraz sporządzanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, prywatne akty oskarżenia, powództwa cywilne w ramach procesu karnego

  Reprezentowanie i obrona praw na każdym etapie postępowania karnego, w tym w sprawach gospodarczych i skarbowych (postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed  sądami karnymi powszechnymi oraz wojskowymi)
  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron