english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  PRAWO KARNE
  PRAWO KARNE


  Doradztwo prawne oraz reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem

  Analiza oraz sporządzanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, prywatne akty oskarżenia, powództwa cywilne w ramach procesu karnego

  Reprezentowanie i obrona praw na każdym etapie postępowania karnego, w tym w sprawach gospodarczych i skarbowych (postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed  sądami karnymi powszechnymi oraz wojskowymi)
  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron