english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  PRAWO KONTRAKTOWE
  PRAWO KONTRAKTOWE


  Tworzenie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, w tym umów zawieranych w formie aktów notarialnych.

  Tworzenie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich (intercyza).

  Doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania umów.

  Sporządzanie i opiniowanie projektów ugody i porozumień.
  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron