english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  PRAWO KONTRAKTOWE
  PRAWO KONTRAKTOWE


  Tworzenie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, w tym umów zawieranych w formie aktów notarialnych.

  Tworzenie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich (intercyza).

  Doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania umów.

  Sporządzanie i opiniowanie projektów ugody i porozumień.
  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron