english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  PRAWO KORPORACYJNE
  PRAWO KORPORACYJNE


  Obsługa prawna procesu zakładania spółek handlowych, tworzenie umów spółek, statutów, regulaminów itp.

  Obsługa prawna procesów fuzji, przejęć i podziałów spółek

  Przygotowywanie i ocena prawna transakcji na rynku kapitałowym z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i handlowego

  Obsługa prawna procesów  nabywania i zbywania udziałów oraz akcji

  Analiza sytuacji prawnej przedsiębiorstw (audyt prawny).
  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron