english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  PRAWO KORPORACYJNE
  PRAWO KORPORACYJNE


  Obsługa prawna procesu zakładania spółek handlowych, tworzenie umów spółek, statutów, regulaminów itp.

  Obsługa prawna procesów fuzji, przejęć i podziałów spółek

  Przygotowywanie i ocena prawna transakcji na rynku kapitałowym z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i handlowego

  Obsługa prawna procesów  nabywania i zbywania udziałów oraz akcji

  Analiza sytuacji prawnej przedsiębiorstw (audyt prawny).
  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron