english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  PRAWO PODATKOWE
  PRAWO PODATKOWE


  Sporządzanie opinii prawnych z zakresu regulacji dotyczących obciążeń podatkowych

  Reprezentowanie strony w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

  Doradztwo prawne w sprawach tworzenia umów i dokonywania działań w kierunku minimalizacji obciążeń podatkowych.
  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron