english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  PRAWO PRACY
  PRAWO PRACY


  Doradztwo prawne z zakresu indywidualnego stosunku pracy

  Doradztwo prawne z zakresie zbiorowego prawa pracy

  Tworzenie i opiniowanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w zakładach pracy,
  Reprezentacja strony w postępowaniu w sprawach sądowych ze stosunku pracy.
  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron