english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  PRAWO PRACY
  PRAWO PRACY


  Doradztwo prawne z zakresu indywidualnego stosunku pracy

  Doradztwo prawne z zakresie zbiorowego prawa pracy

  Tworzenie i opiniowanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w zakładach pracy,
  Reprezentacja strony w postępowaniu w sprawach sądowych ze stosunku pracy.
  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron