english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  Rafał Siedlecki

  Administrator IT Rafał Siedlecki

  W 2000 roku ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 

  Świadczy wsparcie w zakresie obsługi oprogramowania oraz funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej Kancelarii.

  Projektuje i wdraża systemy przetwarzające dane dotyczące spraw prowadzonych przez Kancelarię. 


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron