english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Sabina Gurgacz

  Aplikantka adwokacka Sabina Gurgacz

  W 2013 roku ukończyła stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Prawo. W ramach programu wymiany studenckiej odbyła część studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Otrzymała tytuł magistra broniąc pracy w katedrze prawa handlowego UMCS w Lublinie.

  Od października 2015 roku odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

  W toku studiów prawniczych odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz pozauczelnianą praktykę w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku - Krzysztofa Szerkusa. Dziedziny prawa, które znajdują się w obrębie zainteresowań i praktyki zawodowej w ramach Kancelarii to głównie prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego, skarbowego, jak również prawo hazardowe, prawo administracyjne oraz prawo cywilne.

  Świadczy usługi prawne w języku angielskim.


  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron