english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Szybszy, elektroniczny sposób utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  2012-03-05, dodano przez admin
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]


  Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Obok już istniejącej możliwości założenia spółki z o. o. na podstawie umowy w tradycyjnej formie aktu notarialnego, przewidziano obecnie alternatywę w postaci zawarcia umowy takiej spółki za pomocą wzorca umownego udostępnionego przez Internet. Skorzystanie z elektronicznego wzorca umowy jest warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy spółki z o. o. przez sieć internetową, a ingerencja w treść udostępnionego wzorca jest niedopuszczalna. Niezbędne jest wypełnienie elektronicznego formularza umowy koniecznymi danymi i opatrzenie takiej umowy podpisem elektronicznym – z chwilą wykonania obu tych czynności umowa będzie prawnie zawarta. Jednocześnie zobowiązano sąd rejestrowy do rozpoznania w terminie jednego dnia wniosku o wpis spółki z o. o. złożony drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zmiana umowy spółki z o. o. sporządzonej w systemie internetowym możliwa będzie po zarejestrowaniu spółki, co pozwala na pewną elastyczność i późniejsze dostosowanie umowy spółki zawartej drogą elektroniczną do potrzeb wspólników nieuwzględnionych we wzorcu
  (vide: ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 92, poz. 531).


  Zanegowanie pozytywnej opinii rejestracyjnej automatu wymaga opinii Jednostki Badającej - Starsze »
  « Nowsze - Każdy dozwolony przepisami k.s.h. podział zysku wyklucza opodatkowanie podatkiem PIT, poprzez wyłączenie zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2012,Poz. 361)

  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron