english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  ustawodawstwo
  2011-11-15, dodano przez admin
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]

  Z dniem 6 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa nowelizująca art. 119 § 3 k.k.s. i wprowadzająca dziesięcioletni termin, liczony od chwili

  2010-06-22, dodano przez Kancelaria
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]

  Z dniem 16 kwietnia 2010 r. uchylony został art. 80 k.c., który stanowił: „Jeżeli osoba nie mogąca czytać ma złożyć oświadczenie woli

  2010-06-02, dodano przez Kancelaria
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]

  Nowelizacja z dnia 4 marca 2010 r. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron