english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  ustawodawstwo
  2010-05-05, dodano przez Kancelaria
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]

  Dnia 9 kwietnia 2010 r. Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

  2010-05-05, dodano przez Kancelaria
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]

  Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy- Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

  2010-05-05, dodano przez Kancelaria
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]

  Dnia 9 kwietnia 2010 r. Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron