english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Zmiany w prawie wykroczeń dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych
  2011-11-21, dodano przez admin
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]


  Z dniem 12 listopada 2011 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca art. 50a k.w., kreujący nowy typ wykroczenia powszechnego, polegającego na posiadaniu w miejscu publicznym noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, jeżeli okoliczności posiadania wskazują na zamiar ich użycia w celu popełnienia przestępstwa. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy nowelizującej, nowy przepis ma zapewnić osiągnięcie celu prewencyjnego przez stworzenie możliwości odebrania niebezpiecznych przedmiotów i tym samym zapobieżenie możliwości popełnienia cięższych czynów zabronionych mogących doprowadzić do utraty życia lub naruszenia zdrowia ludzkiego. Jednocześnie podwyższono do 1.500 złotych z dotychczasowego 1.000 złotych górną granicę kary grzywny przewidzianej za wykroczenie z art. 66 k.w., obejmujące czyny osób, które chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadzają w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia (vide: ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 217, poz. 1280).    


  Dłuższy termin do wytoczenia powództwa w związku z orzeczeniem przepadku w postępowaniu karnym skarbowym - Starsze »
  « Nowsze - Większa ochrona prawna osób nieobecnych w toku postępowania karnego

  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron