english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji publicznej wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  Adwokat Katarzyna Wolny – Tomczyk w dniu 3 marca 2016 roku wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska d...

  Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...
  newsletter
  zmiany w ustawach
  2010-05-05, dodano przez Kancelaria
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]

  Dnia 9 kwietnia 2010 r. Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

  2010-05-05, dodano przez Kancelaria
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]

  Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy- Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

  2010-05-05, dodano przez Kancelaria
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]

  Dnia 9 kwietnia 2010 r. Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron