Monthly Archives: Czerwiec 2015

Nowela z dnia
27 września 2013 r.

Nowela z dnia 27 września 2013 r. wprowadza istotna modyfikację w treści art. 75 par. 1 KPK. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego przepisu „Oskarżony jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący postepowanie o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni, w tym także z powodu pozbawiania wolności w innej sprawie, a jeżeli pozostaje […]

17 czerwca 2015|

Zasady rozbiórki obiektów budowlanych po nowelizacji

Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 20 lutego 2015 roku, która zacznie obowiązywać począwszy od 28 czerwca 2015 roku, wprowadza liczne ułatwienia dla właścicieli nieruchomości budowlanych. Polegają one głównie na zniesieniu wielu uciążliwych i biurokratycznych wymogów procesu budowlanego, ale też usprawniają proces rozbiórki obiektów budowlanych. Rozbiórka obiektu budowlanego powinna być teraz łatwiejsza, zachęcać właścicieli nieruchomości do […]

1 czerwca 2015|

Konferencja naukowa w ramach prezentacji projektu „Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy”

W dniu 8 maja 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja naukowa w ramach prezentacji projektu „Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy”. Samo Vademecum jest efektem wielomiesięcznej pracy członków dwóch inicjatyw z Warszawy i Wrocławia: Młodzi Reformują Polskę oraz Młodzi Prawnicy Usprawniają Polskę, dodatkowo wsparty stypendium Fundacji im. Lesława Pagi. Konferencja […]

1 czerwca 2015|