Monthly Archives: Lipiec 2015

Czy od byłego właściciela lokalu mieszkalnego…

Czy od byłego właściciela lokalu mieszkalnego, który utracił to prawo w wyniku zawarcia umowy przewłaszczenia tej nieruchomości na rzecz wierzyciela na zabezpieczenie zaciągniętego wobec niego długu, nowy właściciel może domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie przez niego z tego lokalu po realizacji uprawnień z takiej umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w wysokości rekompensującej wszystkie jego straty?
Powszechnie […]

30 lipca 2015|

Praktyki wakacyjne w Kancelarii 2015

Kancelaria oferuje możliwość odbycia płatnych praktyk wakacyjnych w roku 2015 w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu.

Program praktyk w Kancelarii umożliwia zapoznanie się z różnorodnymi dziedzinami prawa, w tym z prawem karnym, cywilnym, administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej. Zapewnia możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej oraz poznania praktycznych aspektów jej zastosowania (sporządzanie projektów pism, analiz prawnych, uczestnictwo w […]

14 lipca 2015|