W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647 § 5 k.c. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie III CZP 45/15. Sąd podkreślić, iż powódka w pozwie dochodziła od strony pozwanej, jako inwestora, zapłaty za […]