Monthly Archives: Wrzesień 2019

PRAWO DOSTĘPU DO OBROŃCY W POSTĘPOWANIU KARNYM – KOMENTARZ EKSPERTA

Do podstawowych obowiązków organów postępowania karnego należy pouczenie podejrzanego w prostym i zrozumiałym dla niego języku o prawie dostępu do obrońcy oraz o uprawnieniu do zrzeczenia się tego prawa. Podejrzany, pomimo zrzeczenia się tego prawa, powinien mieć jednak obrońcę, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności w czasie popełnienia czynu lub jego zdolności do […]

30 września 2019|

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – WNIOSEK O DORĘCZENIE WYROKU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona na mocy ustawy z dnia 4.07.2019 r. wprowadza obowiązek zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. Zostaje wprowadzona także opłata stała w kwocie 100 zł od wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem (art. 25b ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Sankcją […]

30 września 2019|

IV Krajowy Kongres Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, 19-20 września 2019 r. Warszawa.

W dniach 19-20 września 2019 r. przedstawiciele Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy uczestniczyli w IV edycji Krajowego Kongresu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizowanego w Warszawie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w tym roku obchodzi 30-lecie działania i jest największą […]

27 września 2019|

Bogatynia – Otwarcie budowy największego w Polsce inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej (Odnawialne Źródła Energii)

Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy uprzejmie informuje o rozpoczęciu budowy największego w Polsce inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej w ramach odnawialnych źródeł energii (OZE). Otwarcia dokonali wiceminister energii – Krzysztof Kubów, starosta zgorzelecki – Artur Bieliński oraz Prezes Klastra Zgorzeleckiego – Albert Gryszczuk. Całe przedsięwzięcie obejmie budowę inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 […]

23 września 2019|

Podziemne Miasto Osówka – otwarcie trasy

Na zaproszenie Burmistrza Głuszycy Romana Głoda oraz Prezesa Zarządu Podziemnego Miasta Osówka Zdzisława Łazanowskiego, Partnerzy Kancelarii mieli przyjemność uczestniczenia w otwarciu nowej, multimedialnej trasy turystycznej Podziemnego Miasta Osówka.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu partnerskiego pn. „Tajemnice Militarnych Podziemi”.

Cały kompleks to ostatnia, największa i najbardziej rozbudowana kwatera Hitlera wybudowana na Dolnym Śląsku (w granicach administracyjnych Gminy […]

23 września 2019|

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – PRZYGOTOWANIE SPRAWY DO ROZPOZNANIA I PLAN ROZPRAWY

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. ma na celu wdrożenie wielowariantowego modelu postępowania rozpoznawczego, który składa się z:

1) etapu wymiany pism procesowych (przygotowawczych),

2 posiedzenia przygotowawczego mającego na celu zakończenie postępowania bez przeprowadzania rozprawy,

3) rozprawy, która, co do zasady, ma odbyć się w jednym terminie i stać się […]

23 września 2019|

ODPOWIEDZIELNOŚĆ KARNA MAFII LEKOWYCH – KOMENTARZ EKSPERTA

W dniu 6 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 959).

W związku z zaistniałymi zmianami, mającymi na celu ograniczenie działalności mafii lekowej oraz zwiększenia sankcji za nielegalny obrót produktami leczniczymi, wypowiedział się partner Kancelarii, r.pr. Krzysztof […]

18 września 2019|

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH GRUPY OSÓB – KOMENTARZ EKSPERTA

Na obszarze prawa cywilnego chronione są pewne szczególnie cenne dla każdego człowieka wartości – dotyczą one osób fizycznych oraz osób prawnych. W kwestii ochrony dóbr osobistych grupy osób, adwokat Kancelarii – Paulina Gurgacz poproszona została o komentarz.

Cały materiał dostępny jest pod adresem:https://fakty.tvn24.pl/fakty-w-poludnie,98/akcja-baby-shoes-i-kontrowersyjne-slowa-radnego-pis-dariusza-mateckiego,964434.html

W dniu 25 sierpnia 2019 roku, podczas odbywającej się w Szczecinie akcji przeciwko ukrywaniu […]

16 września 2019|

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A DANE OSOBOWE

Czy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm., dalej jako „u.d.i.p.”) może ograniczyć ujawnianie niektórych informacji z uwagi na ochronę podstawowych danych osobowych np. swoich pracowników?

Prawo do ochrony danych osobowych wywodzi […]

16 września 2019|

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy proces rekrutacji na stanowisko APLIKANT RADCOWSKI/ADWOKACKI. Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia.

Dokładnie zapoznaliśmy się z każdą aplikacją i odbyliśmy wiele interesujących spotkań.

Gratulujemy nowym członkom Zespołu Kancelarii, a wszystkie osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i monitorowania kolejnych etapów rekrutacji.

16 września 2019|