rsiedleckikbpp

About rsiedleckikbpp

This author has not yet filled in any details.
So far rsiedleckikbpp has created 35 blog entries.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ PODCZAS SESJI RADY GMINY

Ze względu na obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, w dniu 16 kwietnia 2020 r. wszedł w życie powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach transportu publicznego oraz w miejscach ogólnodostępnych.

O wyjaśnienie przepisów dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa przez radnych podczas sesji rady gminy i w trakcie przerw w obradach został […]

8 maja 2020|

COVID-19 – ODMOWA DOFINANSOWANIA PRACOWNIKÓW

W ostatnim czasie wielu autorów podjęło się omówienia świadczeń wprowadzonych przez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, zwaną powszechnie, jak i w tym tekście „tarczą […]

18 kwietnia 2020|

Życzenia Świąteczne

Życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych pomimo przeciwności i ograniczeń.

 

10 kwietnia 2020|

COVID-19 – WSTRZYMANIE ROZPOCZĘCIA I ZAWIESZENIE BIEGU TERMINU PROCESOWEGO

W ramach walki z COVID-19 do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono regulacje dotyczące zmiany biegu terminów procesowych. Zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 wymienionej ustawy bieg rozpoczęcia terminu procesowego i sądowego zostaje wstrzymany […]

10 kwietnia 2020|

Stwierdzenie nabycia spadku – interes wnioskodawcy

Zgodnie z treścią art. 1025 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) (dalej: k.c.), postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku wszczynane jest wnioskiem osoby mającej interes w nabyciu spadku przez spadkobiercę.

Ustawa nie wskazuje, jak należy rozumieć pojęcie ”interesu”, niemniej w poglądach […]

9 stycznia 2020|

Życzenia

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

22 grudnia 2019|

REKRUTACJA

Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy ogłasza rekrutację na stanowisko APLIKANT RADCOWSKI/ADWOKACKI.

Od osób ubiegających się o ww. stanowisko oczekujemy:

– rozpoczętej aplikacji radcowskiej lub adwokackiej (ewentualnie pozytywnego wyniku z egzaminu na aplikację);
– rzetelnej znajomość prawa cywilnego i administracyjnego;
– doświadczenia z zakresu obsługi spółek handlowych i podmiotów publicznych (dodatkowy atut);
– dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i […]

5 grudnia 2019|

Ograniczenie poczytalności sprawcy przestępstwa – komentarz eksperta

Rozpatrując sprawę karną, sąd zobowiązany jest przeanalizować nie tylko to, jak z punktu widzenia prawnokarnego należy zakwalifikować dane zachowanie, ale również musi w każdym pojedynczym przypadku zbadać stan świadomości oskarżonego.

Cały materiał dostępny jest pod adresem:https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/skonfrontowali-opinie-bieglych-brkajetan-p-bedzie-sadzony-252832

Poczytalność sprawcy jest jedną z przesłanek umożliwiających pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej. Jej całkowity brak w ogóle wyłącza możliwość przypisania winy. […]

13 listopada 2019|

Tydzień Konstytucyjny – VII edycja

W dniach 21-26 października 2019 r.  odbyła się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego,  organizowana przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

W ramach tego wydarzenia prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, komornicy, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, a także aplikanci i studenci prawa – przeprowadzili lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli w szkołach w całej […]

12 listopada 2019|

Nabycia nieruchomości a przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W związku z obowiązującymi od stycznia 2019 roku przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916, zwana dalej: Ustawą) wątpliwości może wzbudzać odpowiedź na pytanie jaki podmiot jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za […]

30 października 2019|