Aktualności

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ PODCZAS SESJI RADY GMINY

Ze względu na obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, w dniu 16 kwietnia 2020 r. wszedł w życie powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach transportu publicznego oraz w miejscach ogólnodostępnych.

O wyjaśnienie przepisów dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa przez radnych podczas sesji rady gminy i w trakcie przerw w obradach został […]

8 maja 2020|

COVID-19 – ODMOWA DOFINANSOWANIA PRACOWNIKÓW

W ostatnim czasie wielu autorów podjęło się omówienia świadczeń wprowadzonych przez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, zwaną powszechnie, jak i w tym tekście „tarczą […]

18 kwietnia 2020|

Życzenia Świąteczne

Życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych pomimo przeciwności i ograniczeń.

 

10 kwietnia 2020|

COVID-19 – WSTRZYMANIE ROZPOCZĘCIA I ZAWIESZENIE BIEGU TERMINU PROCESOWEGO

W ramach walki z COVID-19 do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono regulacje dotyczące zmiany biegu terminów procesowych. Zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 wymienionej ustawy bieg rozpoczęcia terminu procesowego i sądowego zostaje wstrzymany […]

10 kwietnia 2020|

Stwierdzenie nabycia spadku – interes wnioskodawcy

Zgodnie z treścią art. 1025 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) (dalej: k.c.), postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku wszczynane jest wnioskiem osoby mającej interes w nabyciu spadku przez spadkobiercę.

Ustawa nie wskazuje, jak należy rozumieć pojęcie ”interesu”, niemniej w poglądach […]

9 stycznia 2020|

Życzenia

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

22 grudnia 2019|

REKRUTACJA

Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy ogłasza rekrutację na stanowisko APLIKANT RADCOWSKI/ADWOKACKI.

Od osób ubiegających się o ww. stanowisko oczekujemy:

– rozpoczętej aplikacji radcowskiej lub adwokackiej (ewentualnie pozytywnego wyniku z egzaminu na aplikację);
– rzetelnej znajomość prawa cywilnego i administracyjnego;
– doświadczenia z zakresu obsługi spółek handlowych i podmiotów publicznych (dodatkowy atut);
– dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i […]

5 grudnia 2019|

Ograniczenie poczytalności sprawcy przestępstwa – komentarz eksperta

Rozpatrując sprawę karną, sąd zobowiązany jest przeanalizować nie tylko to, jak z punktu widzenia prawnokarnego należy zakwalifikować dane zachowanie, ale również musi w każdym pojedynczym przypadku zbadać stan świadomości oskarżonego.

Cały materiał dostępny jest pod adresem:https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/skonfrontowali-opinie-bieglych-brkajetan-p-bedzie-sadzony-252832

Poczytalność sprawcy jest jedną z przesłanek umożliwiających pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej. Jej całkowity brak w ogóle wyłącza możliwość przypisania winy. […]

13 listopada 2019|

Tydzień Konstytucyjny – VII edycja

W dniach 21-26 października 2019 r.  odbyła się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego,  organizowana przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

W ramach tego wydarzenia prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, komornicy, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, a także aplikanci i studenci prawa – przeprowadzili lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli w szkołach w całej […]

12 listopada 2019|

Nabycia nieruchomości a przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W związku z obowiązującymi od stycznia 2019 roku przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916, zwana dalej: Ustawą) wątpliwości może wzbudzać odpowiedź na pytanie jaki podmiot jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za […]

30 października 2019|