Aktualności

Stwierdzenie nabycia spadku – interes wnioskodawcy

Zgodnie z treścią art. 1025 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) (dalej: k.c.), postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku wszczynane jest wnioskiem osoby mającej interes w nabyciu spadku przez spadkobiercę.

Ustawa nie wskazuje, jak należy rozumieć pojęcie ”interesu”, niemniej w poglądach […]

9 stycznia 2020|

Życzenia

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

22 grudnia 2019|

REKRUTACJA

Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy ogłasza rekrutację na stanowisko APLIKANT RADCOWSKI/ADWOKACKI.

Od osób ubiegających się o ww. stanowisko oczekujemy:

– rozpoczętej aplikacji radcowskiej lub adwokackiej (ewentualnie pozytywnego wyniku z egzaminu na aplikację);
– rzetelnej znajomość prawa cywilnego i administracyjnego;
– doświadczenia z zakresu obsługi spółek handlowych i podmiotów publicznych (dodatkowy atut);
– dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i […]

5 grudnia 2019|

Ograniczenie poczytalności sprawcy przestępstwa – komentarz eksperta

Rozpatrując sprawę karną, sąd zobowiązany jest przeanalizować nie tylko to, jak z punktu widzenia prawnokarnego należy zakwalifikować dane zachowanie, ale również musi w każdym pojedynczym przypadku zbadać stan świadomości oskarżonego.

Cały materiał dostępny jest pod adresem:https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/skonfrontowali-opinie-bieglych-brkajetan-p-bedzie-sadzony-252832

Poczytalność sprawcy jest jedną z przesłanek umożliwiających pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej. Jej całkowity brak w ogóle wyłącza możliwość przypisania winy. […]

13 listopada 2019|

Tydzień Konstytucyjny – VII edycja

W dniach 21-26 października 2019 r.  odbyła się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego,  organizowana przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

W ramach tego wydarzenia prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, komornicy, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, a także aplikanci i studenci prawa – przeprowadzili lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli w szkołach w całej […]

12 listopada 2019|

Nabycia nieruchomości a przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W związku z obowiązującymi od stycznia 2019 roku przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916, zwana dalej: Ustawą) wątpliwości może wzbudzać odpowiedź na pytanie jaki podmiot jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za […]

30 października 2019|

PROWADZENIE SAMOCHODU BEZ UPRAWNIEŃ

Prowadzenie samochodu bez uprawnień stanowi naruszenie przepisów, które może skutkować odpowiedzialnością karną kierowcy. W zależności od wagi naruszenia oraz powodu cofnięcia lub braku uprawnień, konsekwencją może być mandat lub nawet kara 5 lat pozbawienia wolności.

O wyjaśnienie przepisów dotyczących jazdy samochodem pomimo cofnięcia uprawnień, poproszony został Partner Kancelarii, adw. Krzysztof Budnik: https://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/warszawa-artur-zawisza-mimo-braku-uprawnien-prowadzil-auto-potracil-rowerzystke,980562.html

Przepisy wyraźnie rozróżniają co najmniej […]

30 października 2019|

E-hulajnogi – komentarz eksperta

W resorcie infrastruktury trwają prace nad uregulowaniem statusu elektrycznych hulajnóg i określenia sposobu ich użytkowania. Zagadnienia te nie są obecnie uregulowane przez przepisy prawa. Problemy związane z tymi urządzeniami rozstrzygane są przez Sądy w drodze wykładni obowiązujących przepisów i każdorazowego dostosowywania ich treści do zaistniałej sytuacji.

O komentarz w przedmiocie sposobu interpretacji obowiązujących przepisów, a w związku z […]

24 października 2019|

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ZARZUT POTRĄCENIA

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza również istotne zmiany w zgłaszaniu zarzutu potrącenia. Dodany przepis art. 2031 k.p.c. na nowo definiuje wspomnianą instytucję procesową. Jako, że zarzut potrącenia to jedna z form obrony pozwanego w postępowaniach o zapłatę, warto poświęcić temu zagadnieniu chwilę uwagi.

Zgodnie z nowym art. 2031 k.p.c. niestety nie każda wierzytelność nadająca się do potrącenia […]

24 października 2019|

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – NADUŻYCIE PRAW PROCESOWYCH

Z dniem 7 listopada 2019 r. wchodzi w życie nowy art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego)”.

Celem nowej regulacji jest usprawnienie przebiegu postępowań cywilnych i wyeliminowanie sytuacji, w których uczestnik […]

16 października 2019|