Uncategorized

Stwierdzenie nabycia spadku – interes wnioskodawcy

Zgodnie z treścią art. 1025 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) (dalej: k.c.), postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku wszczynane jest wnioskiem osoby mającej interes w nabyciu spadku przez spadkobiercę.

Ustawa nie wskazuje, jak należy rozumieć pojęcie ”interesu”, niemniej w poglądach […]

9 stycznia 2020|

Życzenia

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

22 grudnia 2019|

Ograniczenie poczytalności sprawcy przestępstwa – komentarz eksperta

Rozpatrując sprawę karną, sąd zobowiązany jest przeanalizować nie tylko to, jak z punktu widzenia prawnokarnego należy zakwalifikować dane zachowanie, ale również musi w każdym pojedynczym przypadku zbadać stan świadomości oskarżonego.

Cały materiał dostępny jest pod adresem:https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/skonfrontowali-opinie-bieglych-brkajetan-p-bedzie-sadzony-252832

Poczytalność sprawcy jest jedną z przesłanek umożliwiających pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej. Jej całkowity brak w ogóle wyłącza możliwość przypisania winy. […]

13 listopada 2019|

Tydzień Konstytucyjny – VII edycja

W dniach 21-26 października 2019 r.  odbyła się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego,  organizowana przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

W ramach tego wydarzenia prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, komornicy, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, a także aplikanci i studenci prawa – przeprowadzili lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli w szkołach w całej […]

12 listopada 2019|

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – UMOWA DOWODOWA

Dnia 7 listopada 2019 r. wchodzą w życie kolejne zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Po prawie 7 latach wraca do kodeksowej regulacji postępowanie gospodarcze jako tzw. postępowanie odrębne (art. 4581 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego). Postępowanie między przedsiębiorcami będzie bardziej rygorystyczne, jednak ma być sprawniejsze.

Istotne odrębności, o które pytana jest Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy, […]

7 października 2019|

GetBack (Idea Bank S.A.) – zabezpieczenie roszczeń realną szansą na odzyskanie oszczędności poszkodowanych

Spory sądowe przeciwko Idea Bank S.A., który w opinii ekspertów – w tym Prezesa UOKiK – wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack, nabrały tempa. Niestety nie oznacza to generalnej zasady skrócenia trwania postępowań sądowych. Poszkodowani, którzy zdecydują się na sprawy sądowe i podejmą próbę odzyskania oszczędności, powinni zwrócić uwagę na sytuację finansowa […]

3 października 2019|

IV Krajowy Kongres Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, 19-20 września 2019 r. Warszawa.

W dniach 19-20 września 2019 r. przedstawiciele Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy uczestniczyli w IV edycji Krajowego Kongresu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizowanego w Warszawie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w tym roku obchodzi 30-lecie działania i jest największą […]

27 września 2019|

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – PRZYGOTOWANIE SPRAWY DO ROZPOZNANIA I PLAN ROZPRAWY

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. ma na celu wdrożenie wielowariantowego modelu postępowania rozpoznawczego, który składa się z:

1) etapu wymiany pism procesowych (przygotowawczych),

2 posiedzenia przygotowawczego mającego na celu zakończenie postępowania bez przeprowadzania rozprawy,

3) rozprawy, która, co do zasady, ma odbyć się w jednym terminie i stać się […]

23 września 2019|