Spory sądowe przeciwko Idea Bank S.A., który w opinii ekspertów – w tym Prezesa UOKiK – wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack, nabrały tempa. Niestety nie oznacza to generalnej zasady skrócenia trwania postępowań sądowych. Poszkodowani, którzy zdecydują się na sprawy sądowe i podejmą próbę odzyskania oszczędności, powinni zwrócić uwagę na sytuację finansowa ich dłużnika (Idea Bank S.A.), która może uzasadniać obawy co do realnych szans na odzyskanie pieniędzy, zwłaszcza w kontekście czasu trwania tego typu postępowań (GetBack).

Reprezentując swoich Klientów, Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy, stawia na skuteczne zabezpieczenie późniejszej egzekucji. Nie tylko korzystne rozstrzygnięcie, ale również pewność wypłaty odszkodowań, stanowi istotę skutecznego prowadzenia postępowań sądowych. W ostatnim czasie Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy otrzymała korzystne dla poszkodowanych postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. Zabezpieczenia te stanowią gwarancję skutecznej realizacji wyroków w sprawie GetBack (Idea Bank S.A.), nawet jeżeli ich prawomocne zakończenie zajmie Sądom więcej czasu.

Zgodnie z art. 730¹ § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W myśl § 2 tego artykułu interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

W ocenie Kancelarii, poszkodowani w sprawach GetBack mają realną szansę na skuteczne zabezpieczenie swoich roszczeń przeciwko Idea Bank S.A. (GetBack). Nie jest to oczywiście zadanie proste i wymaga zręcznego wykazania spełniania określonych przesłanek.

Autor: radca prawny Krzysztof Mitoraj, partner