INFORMACJE O KANCELARII

  • Aktualny zespół, struktura kancelarii i charakter ukształtował się z datą 1 września 2007 r. i działa nieprzerwanie do dzisiaj – zaufani współpracownicy to podstawa efektywnych działań
  • Partnerzy mają długoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych
  • Partnerzy świadczyli wcześniej usługi w renomowanych Kancelariach
  • Kancelaria „do spraw trudnych” – zyskaliśmy takie miano wśród klientów dzięki efektom naszej pracy
  • Kancelaria obsługuje zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne
  • Kancelaria prowadzi obsługę prawną w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim
  • Kancelaria prowadzi działalność w wymiarze międzynarodowym, posiadamy swoich przedstawicieli we Francji
  • Siedziba: 50-032 Wrocław, ul. Piłsudskiego 43 lok. 1/1 – zobacz jak do nas trafić

AKTUALNOŚCI

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH GRUPY OSÓB – KOMENTARZ EKSPERTA

Na obszarze prawa cywilnego chronione są pewne szczególnie cenne dla każdego człowieka wartości – dotyczą one osób fizycznych oraz osób prawnych. W kwestii ochrony dóbr osobistych grupy osób, adwokat Kancelarii – Paulina Gurgacz poproszona została […]

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A DANE OSOBOWE

Czy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm., dalej jako „u.d.i.p.”) […]

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy proces rekrutacji na stanowisko APLIKANT RADCOWSKI/ADWOKACKI. Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia.

Dokładnie zapoznaliśmy się z każdą aplikacją i odbyliśmy wiele interesujących spotkań.

Gratulujemy nowym członkom Zespołu Kancelarii, a wszystkie osoby zainteresowane współpracą zachęcamy […]

DOBRE SĄSIEDZTWO – KOMENTARZ EKSPERTA

W dniu 24 września 2019 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania […]