INFORMACJE O KANCELARII

  • Aktualny zespół, struktura kancelarii i charakter ukształtował się z datą 1 września 2007 r. i działa nieprzerwanie do dzisiaj – zaufani współpracownicy to podstawa efektywnych działań
  • Partnerzy mają długoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych
  • Partnerzy świadczyli wcześniej usługi w renomowanych Kancelariach
  • Kancelaria „do spraw trudnych” – zyskaliśmy takie miano wśród klientów dzięki efektom naszej pracy
  • Kancelaria obsługuje zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne
  • Kancelaria prowadzi obsługę prawną w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim
  • Kancelaria prowadzi działalność w wymiarze międzynarodowym, posiadamy swoich przedstawicieli we Francji
  • Siedziba: 50-032 Wrocław, ul. Piłsudskiego 43 lok. 1/1 – zobacz jak do nas trafić

AKTUALNOŚCI

Informacja prawna / ważne / „13 lipca 2020 r.”

1. Uprzejmie przypominamy, że na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U.2020.971), począwszy od dnia 13 października 2019 r. funkcjonuje urzędowy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, […]

Bogatynia – największa farma fotowoltaiczna w Polsce

Od 2012 roku Kancelaria wspiera prawnie proces inwestycyjny w specjalistycznej dziedzinie jaką są odnawialne źródła energii (OZE). Od roku 2018 aktywnie współpracuje w zakresie inwestycji budowy farm fotowoltaicznych na terenie Dolnego Śląska.

Przedstawiciele Kancelarii adwokat Michał […]

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ PODCZAS SESJI RADY GMINY

Ze względu na obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, w dniu 16 kwietnia 2020 r. wszedł w życie powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach transportu publicznego oraz w miejscach ogólnodostępnych.

O wyjaśnienie […]

COVID-19 – ODMOWA DOFINANSOWANIA PRACOWNIKÓW

W ostatnim czasie wielu autorów podjęło się omówienia świadczeń wprowadzonych przez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz […]