Kancelaria od początku swojego istnienia obsługuje firmy z branży energetycznej. Świadczymy kompleksową obsługę prawną zarówno w siedzibie Klienta, jak i na odległość (telefon, Internet) a także reprezentujemy Klienta przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów z branży energetycznej między innymi w następujących obszarach:

  • sporządzenie pisemnych opinii oraz udzielanie ustnych konsultacji w sprawach z zakresu ustawy Prawo energetyczne;
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Regulacji Energetyki;
  • uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy Klientem a podmiotami trzecimi, a także między Klientem a związkami zawodowymi, w tym opiniowanie porozumień zbiorowych;
  • doradztwo oraz prowadzenie przed Sądami spraw z zakresu nielegalnego poboru energii elektrycznej;
  • doradztwo oraz prowadzenie przed Sądami spraw z zakresu służebności przesyłu.