Kancelaria od kilku lat świadczy kompleksowa obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Zdobyte doświadczenie pozwala Kancelarii przedstawić Państwu ofertę współpracy zarówno w ramach indywidualnych zleceń, jak również kompleksowej pomocy prawnej na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Obsługa prawna polega na świadczeniu usług zarówno w siedzibie Klienta, jak i na odległości przy wykorzystaniu łączności sieci Internet – w zależności od decyzji Klienta.

Obsługa dedykowanego zespołu prawników Kancelarii obejmuje pomoc prawną na rzecz pracowników jednostki samorządowej, a także jej jednostek organizacyjnych oraz na rzecz organów jednostki samorządowej, w szczególności w zakresie:

  • opiniowaniu projektów aktów prawnych (uchwał, zarządzeń itp.);
  • opiniowanie projektów decyzji, postanowień, umów i porozumień oraz innych pism;
  • udzielanie porad prawnych, konsultacji i opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością jednostki samorządowej;
  • informowanie Klienta o zadaniach gminy wynikających z nowych lub znowelizowanych przepisów prawnych;
  • udział w konsultacjach, rozprawach administracyjnych, rokowaniach i mediacjach oraz innych spotkaniach.