Każdy przedsiębiorca powinien dążyć do prowadzenia działalności gospodarczej w optymalnej dla siebie formie. Forma ta powinna być dostosowana do specyfiki świadczonej działalności oraz uwzględniać udogodnienia podatkowe, odpowiedni stopień zabezpieczenia przedsiębiorcy oraz wygodny sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Celem Kancelarii jest jak najlepsze dopasowanie istniejącej formy wykonywania działalności do indywidualnych potrzeb Klienta.

Przekształcenie każdorazowo jest poprzedzone wnikliwą analizą sytuacji Klienta, struktury Jego przedsiębiorstwa oraz Jego potrzeb. Następnie Kancelaria aktywnie pomaga w doborze optymalnych dla Klienta rozwiązań. Na ostatnim etapie Kancelaria sporządza wnioski i inne potrzebne dokumenty, składa je we właściwym sądzie i urzędach oraz reprezentuje Klienta w szeroko rozumianym postępowaniu rejestrowym. Na każdym z powyższych etapów Kancelaria służy radą i pomaga w załatwieniu wszelkich spraw pozasądowych związanych z przekształceniem.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie zarówno w zakładaniu nowych spółek (kapitałowych, osobowych i cywilnych), jak i w ich przekształcaniu. W zakresie przekształceń Kancelaria oferuje:
  • przekształcenia wszystkich rodzajów spółek (np. przekształcenie spółki osobowej w kapitałową lub cywilnej w osobową);
  • przekształcenia innych podmiotów gospodarczych (np. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową lub kapitałową).