Spory na tle umów o roboty budowlane należą do grupy spraw szczególnie skomplikowanych. Wymagają nie tylko biegłej znajomości prawa, ale również wiadomości specjalnych z zakresu poszczególnych branż budowlanych. Kancelaria dostrzegając specyfikę tego segmentu spraw zbudowała wyspecjalizowany zespół adwokatów i radców prawnych koncentrujących się właśnie wokół tego rodzaju zagadnień. Świadczenie usług z zakresu prawa budowlanego wymaga nie tylko znajomości procedur, ale przede wszystkim doświadczenia, które Kancelaria zdobyła w szeregu spraw sądowych. W ostatnich latach Kancelaria reprezentowała inwestorów, generalnych wykonawców oraz podwykonawców, inżynierów kontraktu, biura projektowe.

Kancelaria posiada doświadczenie w ramach przygotowania specyficznych dla firm budowlanych kontraktów. Umowy generalnego wykonawstwa, umowy o zastępstwo inwestycyjne (inżynier kontraktu, inwestor zastępczy), umowy podwykonawcze, umowy na dokumentacje projektową, umowy na prace remontowe, umowy deweloperskie, umowy sprzedaży nieruchomości to tylko przykłady kontraktów funkcjonujących już w obrocie prawnym, które zostały przygotowane przez Kancelarie. Zespół prawników Kancelarii zmierza do wypracowania takiego projektu umowy, który zapewni realizację inwestycji i umożliwi stronom przyjęcie określonej procedury postępowania w każdym przypadku jaki może zaistnieć w procesie budowlanym, a także w końcowym jego etapie, którym zazwyczaj jest sprzedaż.

Obsługa firm budowlanych to również aktywność przed organami państwowymi. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym).